Thiết kế - Huynchi - Workplace Design Build Company

Thiết kế

Đội ngũ chuyên viên trong các lĩnh vực thiết kế nội thất, kiến trúc và công nghệ của chúng tôi sẽ cùng tham gia dự án ngay từ giai đoạn đầu. Từ ý tưởng ban đầu, qui hoạch, phân tích cho đến toàn bộ quá trình triển khai thiết kế, chúng tôi sát cánh cùng khách hàng nhằm mang đến những kết quả hiệu suất và truyền cảm hứng.
Thiết kế

QUY TRÌNH & DỊCH VỤ

01

Quy Hoạch/ bố trí mặt bằng

02

Phân tích thiết kế chiến lược

03

Phác Họa Ý Tưởng

04

Lập hồ sơ thiết kế