Dịch vụ thiết kế - Huynchi - Workplace Design & Build Company

Dịch vụ thiết kế

Đội ngũ chuyên gia thiết kế, kiến trúc sư, kỹ sư bậc thầy của chúng tôi sẽ cùng tham gia dự án của khách hàng ngay từ giai đoạn khởi đầu. Từ những định hướng ban đầu, việc hoạch định, phân tích đến xuyên suốt quá trình thiết kế, chúng tôi sẽ cùng làm việc chặt chẽ với khách hàng để có được kết quả tâm đắc và mỹ mãn nhất.
Dịch vụ thiết kế

QUY TRÌNH & DỊCH VỤ

01

Quy Hoạch Không Gian

02

Phân tích thiết kế chiến lược

03

Phác Họa Ý Tưởng

04

Lập hồ sơ thiết kế