Tư vấn dịch vụ - Huynchi - Workplace Design Build Company

Tư vấn dịch vụ

Cho dù đó là một yêu cầu cải tiến, dời văn phòng hay xây dựng mới hoàn toàn, chúng tôi đều nghiên cứu dự án theo quy mô toàn diện. Với kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, kiến thức chuyên sâu và sự am tường đối với từng dự án, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ cùng làm việc với khách hàng để kiến tạo một văn phòng đáp ứng đầy đủ các mục tiêu của họ.
Tư vấn dịch vụ

Quy trình & Dịch vụ

01

Chiến lược không gian làm việc

02

Tư duy thiết kế

03

Đánh giá mặt bằng