Alliex - Huynchi - Workplace Design Build Company

Alliex

Alliex là công ty hàng đầu cung cấp việc phát triển và dịch vụ của những giải pháp tài chính quốc tế. Áp dụng phương thức tiếp cận toàn diện, Huynchi chúng tôi đã mang đến giải pháp thiết kế và thi công để tạo ra một văn phòng làm việc truyền cảm hứng cho sự hợp tác và liên kết chặt chẽ. Môi trường làm việc có thể biến hoá đa dạng với thiết kế theo chiều dài, hỗ trợ con người trong các hoạt động văn phòng lẫn các cuộc thảo luận, làm việc theo nhóm. Toàn bộ văn phòng được xây dựng một cách linh hoạt, tạo ra không gian cho sự phấn đấu sáng tạo với những sáng kiến và tiến bộ để công ty tiếp tục phát triển lớn mạnh trong thị trường tài chính.