DPV - Huynchi - Workplace Design Build Company

DPV

DPV – công ty đầu tư bất động sản với danh mục đầu tư chất lượng cao bao gồm nhiều dự án uy tín, hướng đến một nơi làm việc mới đáp ứng các yêu cầu cao về tính linh hoạt trong tổ chức và tính tiện dụng các không gian chức năng. Ngoài ra, việc hợp nhất các công ty con dưới cùng một không gian nhưng vẫn đảm bảo cung cấp sự riêng tư cần thiết cho mỗi đơn vị là yêu cầu cần thiết cho dự án này.