FPT Head Office - Huynchi - Workplace Design Build Company

FPT Head Office

Được thành lập từ năm 1988, FPT đã củng cố vị thế là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và không ngừng vươn ra toàn cầu với 48 văn phòng tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài nước. Huynchi tự hào đồng hành cùng FPT trong việc thiết kế và xây dựng các dự án phòng làm việc cho cả Trụ sở chính và các công ty thành viên.