FPT Smart Cloud - Huynchi - Workplace Design Build Company

FPT Smart Cloud

Sau thành công dự án “Trụ sở chính của tập đoàn FPT” rộng 7.000m2, FPT tiếp tục giao cho Huynchi thiết kế và xây dựng văn phòng phát triển FPT Smart Cloud (FCI) – thành viên của Tập đoàn FPT, đơn vị tiên phong giải pháp AI & Cloud tại Việt Nam. FCI mong muốn tạo ra một nơi làm việc hiệu suất cao nhấn mạnh đến hiệu quả, sự gắn kết và tính linh hoạt. Một loạt các cài đặt được thiết kế và đưa vào dự án một cách công phu nhằm củng cố bản sắc thương hiệu, cũng như tinh thần sáng tạo của một công ty công nghệ hàng đầu.