Philips Hà Nội - Huynchi - Workplace Design Build Company

Philips Hà Nội

Royal Philips là một tập đoàn đa quốc gia của Hà Lan về công nghệ y tế với hơn 80.000 nhân viên trên 100 quốc gia. Huynchi là nhà thầu chính chịu trách nghiệm quá trình thiết kế và xây dựng các văn phòng mới của Philips tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án phải thể hiện tầm nhìn của Philips về một nơi làm việc phục vụ những thành tựu của tập thể trong tương lai. Hướng đến một không gian làm việc hiệu quả, sáng tạo và lành mạnh, Philips muốn dù là tập thể hay cá nhân đều có thể tìm thấy các khu vực tạo điều kiện cho sự kết nối, trao đổi như tạo ra phong cách làm việc năng động. Do đó, khái niệm về bốn phong cách làm việc lấy cảm hứng từ tương lai đã được thông qua để phù hợp với các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ đội nhóm, các nhiệm vụ liên quan đến vị trí và những nhiệm vụ bí mật. Một môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm, phản ánh chân thực các giá trị của Philips đã mở đường cho sự phát triển vượt trội của doanh nghiệp tại Việt Nam.