Qorvo - Huynchi - Workplace Design Build Company

Qorvo

Qorvo là công ty hàng đầu của Mỹ về thiết bị bán dẫn. Với hơn 30 năm liên tục phát triển và lớn mạnh, Qorvo đã có hơn 8 ngàn nhân viên và 46 văn phòng tại 19 quốc gia trên toàn thế giới. Trụ sở chính của tập đoàn toàn cầu Qovor Capital đã lựa chọn Huynchi là đơn vị thiết kế và thi công văn phòng mới tại Việt Nam, với hơn 120 nhân viên và một phòng thí nghiệm. Đây là một phần quan trọng trong chiến dịch mở rộng toàn cầu của Qovor từ năm 2019.

Qorvo

Một dự án đề cao cả công nghệ lẫn con người

Dự án Qorvo được hình thành dựa trên cảm hứng từ một môi trường đậm chất công nghệ, tăng cường gắn kết giữa nhiều nhân sự tài năng để hỗ trợ cho sự tăng trưởng và phát triển của toàn công ty.

Văn phòng mới của Qovor phải đáp ứng việc hoà nhập hài hoà sau khi Qovor mua lại công ty Active-Semi International, đồng thời vẫn giữ được hình ảnh thương hiệu và tuân thủ những tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp của phòng lab. Đây cũng là một yêu cầu đặc biệt trong các dự án thiết kế văn phòng.