Refico - Huynchi - Workplace Design Build Company

Refico

Cộng tác với đội ngũ thiết kế nội thất DKO đến từ Úc, Huynchi đã hiện thực hóa bản thiết kế trụ sở mới của Refico, phản ánh tiêu chuẩn về mức độ tinh tế và sự chính xác mà công ty phát triển bất động sản này đang thực hiện trong các dự án tại Việt Nam.