Regus - Huynchi - Workplace Design Build Company

Regus

Trong hơn 30 năm qua, Regus đã giúp các doanh nghiệp tìm kiếm và tạo ra không gian làm việc hoàn hảo cho nhân viên của họ. Mạng lưới hoạt động rộng lớn của Regus cho phép các công ty thuộc mọi quy mô làm việc ở bất cứ đâu và theo cách nào họ cần. Huynchi đã được chọn để thiết kế và thi công cụm văn phòng này của Regus tại Q2, TP.HCM, là dự án hợp tác giữa Regus và Frasers Property.