Standard Chartered Bank - Huynchi - Workplace Design Build Company

Standard Chartered Bank

Standard Chartered PLC là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Anh có trụ sở chính tại London. Huynchi tự hào được Standard Chartered Bank chỉ định làm tổng thầu xây dựng cho chi nhánh ngân hàng đầu tiên tại Hồ Chí Minh.