Synopsys Hồ Chí Minh - Huynchi - Workplace Design Build Company

Synopsys

Synopsys là công ty đi đầu trong lĩnh vực “Smart Everything” với công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Công ty đã tìm đến Huynchi để tạo ra một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới thể hiện được vị trí hàng đầu của họ tại vị trí được quy hoạch tốt nhất của thành phố Hồ Chí Minh.