Wall Street English - Huynchi - Workplace Design Build Company

Wall Street English

“Built to be the best, by the best”. Văn phòng đầu tiên của Wall Street English tại Bình Dương (Việt Nam) do Huynchi thiết kế và xây dựng đã gửi gắm được trọn vẹn tinh hoa của thương hiệu. Với chiến lược thiết kế và xây dựng văn phòng xoay quanh các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và tập trung vào trải nghiệm của người học, trung tâm tiếng Anh mới của Wall Street English sẽ là nơi hỗ trợ sự phát triển toàn diện và mạnh mẽ cho nhân viên và học sinh của WSE, cả trong và ngoài lớp học.